VÅRA LEVERANSVILLKOR
På försäljning inom Sverige tillämpar vi leveransvillkor enligt Teknikföretagens bestämmelser NL17.
På vår internationella försäljning inom Europa tillämpar vi Orgalime 2012, se
Orgalime.org.
Önskas andra villkor än dessa välkomnar vi att teckna individuella avtal med våra kunder, ta då kontakt med oss.