Sandbergs Hållbarhetsrapport 2022

Vi har summerat 2022 publicerar här under vår hållbarhetsrapport

FN:S GLOBAL COMPACT 10 PRINCIPER
I vårt arbete tillämpar vi FN Global Compacts 10 principer:

Principer
FNs Global Compact uppmanar företag att stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och principer mot korruption baserat på grundläggande värderingar.
 
Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företag ska stödja och ha respekt för mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet.
Princip 2: Företag ska säkerställa att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 
Karriär
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.
Princip 4: Företag ska stödja eliminering av tvångsarbete.
Princip 5: Företag ska stödja avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Företag ska stödja avskaffandet av diskriminering i arbetslivet.
 
Miljö
Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Princip 8: Företag ska ta initiativ för att främja ett ansvarstagande i miljöfrågor.
Princip 9: Företag ska uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik och spridning av resultat.
 
Anti-korruption
Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Läkare Utan Gränser

Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till livräddande vård - oavsett vem, var och varför.

 As a Corporate Supporter of Doctors Without Borders, MSF, we contribute to life saving health care - no matter who, where and why.

Läkare Utan Gränser ar en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd där vi behövs mest. Vi bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet. Organisationen har fler an 67 000 anställda , varav majoriteten ar anställda lokalt i de länder där vi arbetar. Läkare Utan Gränser bedriver årligen omkring 450 projekt i över 70 länder runt om i världen.
1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

BIG LIFE FOUNDATION
Vi har valt att stödja Big Life Foundation som arbetar med skydda och bevara vildmarken och djuren i Amboseli parken i Kenya och Tanzania för framtida generationer. Läs mer på www.biglife.org