FN:S GLOBAL COMPACT 10 PRINCIPER
I vårt arbete tillämpar vi FN Global Compacts 10 principer:

Principer
FNs Global Compact uppmanar företag att stödja mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och principer mot korruption baserat på grundläggande värderingar.
 
Mänskliga rättigheter
Princip 1: Företag ska stödja och ha respekt för mänskliga rättigheter i sin egen verksamhet.
Princip 2: Företag ska säkerställa att de inte är delaktiga i brott mot mänskliga rättigheter.
 
Karriär
Princip 3: Företagen ombeds att upprätthålla föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar.
Princip 4: Företag ska stödja eliminering av tvångsarbete.
Princip 5: Företag ska stödja avskaffande av barnarbete.
Princip 6: Företag ska stödja avskaffandet av diskriminering i arbetslivet.
 
Miljö
Princip 7: Företag ska stödja försiktighetsprincipen vad gäller miljörisker.
Princip 8: Företag ska ta initiativ för att främja ett ansvarstagande i miljöfrågor.
Princip 9: Företag ska uppmuntra utveckling av miljövänlig teknik och spridning av resultat.
 
Anti-korruption
Princip 10: Företag ska arbeta mot korruption i alla dess former, inklusive utpressning och bestickning.

Läkare Utan Gränser

Som Vänföretag till Läkare Utan Gränser bidrar vi till livräddande vård - oavsett vem, var och varför.

 As a Corporate Supporter of Doctors Without Borders, MSF, we contribute to life saving health care - no matter who, where and why.

BIG LIFE FOUNDATION
Vi har valt att stödja Big Life Foundation som arbetar med skydda och bevara vildmarken och djuren i Amboseli parken i Kenya och Tanzania för framtida generationer. Läs mer på www.biglife.org