Covid-19

Mot bakgrund av den pandemi som sprider sig över världen med benämning Covid-19 har vi bl.a.beslutat att inte släppa in besökare i våra lokaler tillsvidare, för att skydda vår medarbetare, kunder, leverantörer och vår egen leveransförmåga. 

Vi finns tillgänglig på telefon, mail och videokonferens via Team eller Zoom om ni önskar komma i kontakt med oss.